Toyota Gəncə Mərkəzi

Gəncə-Şəmkir şosesi 1-ci km, Gəncə, Azərbaycan

Telefon: (+994) 22 256 80 70

Fax: (+994) 22 256 80 70

Website: www.toyota-ganja.az

/