1. Owners
 2. Fuel System Cleaner

YANACAQ SİSTEMİ TƏMİZLƏYİCİSİ

Toyota avtomobilinizin mühərriki yüksək dəqiqlik və həssaslıqla istehsal edilmişdir ki, sizi uzun illər boyu etibarlı istismar və çevik performans ilə təmin etsin. Lakin Toyotanızın səmərəliliyi və performansı ya yanacağın özündən, ya da mühərrik daxilində yanma prosesindən tədricən zəifləyə bilər.
 • Yalnız bir Toyota Yanacaq Sistemi Təmizləmə proseduru emissiya səviyyəsini Toyota istehsal edilərkən qeyd edilənə yaxın səviyyəyə qaytaracaq. Sadəcə bir prosedur avtomobilin aşağıdakı sahələrdə performansının artmasına gətirib çıxaracaq effektiv təmizlənməni təmin edir:

  • Zəif işə düşmə
  • Nahamar sərbəst hərəkət
  • Yetərsiz enerji
  • Yanacağa qənaətin zəifləməsi
  • Mühərrikin sıradan çıxması
  • İşə salınma zamanı ləngimə
  • İşlənmiş qazların emissiyası

Toyota Dizel Yanacağı Sistemi Təmizləyicisi yanacaq sistemi və mühərrikinin dərindən təmizlənməsini təmin etmək üçün dizayn edilmişdir. O, yanacağa daha çox qənaət və rahat hərəkəti təmin etmək məqsədilə nasazlıqların aradan qaldırılması və bərpası ilə uyğunluq və ən yaxşı performans baxımından dəqiqliklə sınaqdan keçirilmişdir.

Eyni qaydada, Toyota Benzin Sistemi Təmizləyicisi alışdırma şamlarını təmizləyir, mühərrikin işə düşmə performansını artırır və yanma kamerasını dərindən təmizləyir. Nəticədə, sizin Toyota artırılmış enerji təchizatı, yanacaq sərfiyyatı və daha sakit hərəkətdən faydalanacaq.

Beləliklə, Toyotanızın ilkin spesifikasiyasında qeyd edilənə yaxın performans, yanacağa qənaət və emissiyasının bərpasını edərkən xərc tələb edən yanacaq injektorunun dəyişdirilmə riskindən qaçınmaq üçün elə bugün mühərrikinizin Toyota Yanacaq sistemi dərin təmizləməsindən keçdiyindən əmin olun.