DÜNYANI
HƏRƏKƏTƏ GƏLMƏYƏ RUHLANDIRMAQ

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin və Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsinin Ümumdünya Rəsmi Hərəkətlilik üzrə Tərəfdaşı kimi biz inanırıq ki hərəkətliliklə mümkünsüzə nail olmaq mümkündür.
/

"Bu Olimpiya və Paralimpiya bayrağı altında bizə insanları bir araya gətirmək üçün idmanın gücünü bir daha təsdiqləmək imkanı verin."

AKIO TOYODA

Prezident, Toyota Motor Corporation

TOYOTA-NIN ÖHDƏLİYİ

İnsan potensialını hərəkət gücü ilə ortaya qoymaq səmimi öhdəliyimizdir
məhz buna görə də Olimpiya və Paralimpiya Oyunlarının məğrur Tərəfdaşıyıq.Toyota Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi və Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsinin Ümumdünya Rəsmi Hərəkətlilik üzrə Tərəfdaşıdır, çünki biz insanları daha çox finiş xəttini keçərək, mümkünsüzlüyü keçərək zirvələrə qaldırmağa çalışırıq.

İdmançıların arzularına çatmasına kömək etmək üçün Beynəlxalq Olimpiya və Paralimpiya Komitələri ilə işləmək insan potensialını hərəkət gücü ilə ortaya qoymaq üzrə səmimi öhdəliyimizin yalnız bir hissəsidir.